SELECT DISTINCT p.id AS id, p.precio AS precio, p.autor AS autor FROM producto AS p JOIN producto_categoria AS pd1 ON( p.id = pd1.producto_id AND pd1.categoria_id = '10' ) JOIN producto_categoria AS pd3 ON( p.id = pd3.producto_id AND pd3.categoria_id = '23' ) JOIN producto_detalle AS pdd ON ( p.id = pdd.producto_id )GROUP BY p.idasdasd

ALTER EGO 2 + ELEVE + A/CD

$ 2388.89
Nivel: Básico 5 Consolidación 2 Consolidación 1
Lengua: Francés
Sección: Texto

Ver m√°s

ALTER EGO 4 + ELEVE + A/CD

$ 2500.00
Nivel: Especialización 3 Especialización 2 Especialización 1
Lengua: Francés
Sección: Texto

Ver m√°s

BESCHERELLE LA GRAMMAIRE POUR TOUS.

$ 550.00
Nivel:
Lengua: Francés
Sección: Texto

Ver m√°s